31.12.08

Οι πεταλάδες

Τί είναι η πατρίδα μας; Μήν είναι οι μπάτσοι;
Μην είναι τ΄άβγαλτα ξυνά φρικιά;
Μην είναι ο Απρίλης της, που χρυσολάμπει
Μην είναι ο Αύγουστος που προσπερνά;

Μην είναι κάθε μας ρηχό στραβάδι
Και κάθε κούδεβλο με ξενοιασιά
Κάθε κουλτούρατζης που απλά το σκάει
Κάθε τσικλίμαγκας με τσαμπουκά;

Μην είτε τάχατε τα ιστορημένα
Αρχαία πάθη μας, χρυσή στολή
Που η τέχνη εφόρεσε και το καθένα
Σε γκαβωσύνη μας οδηγεί;

Όλα πατρίδα μας! Κι αυτά κι εκείνα
Και μιά συμπάθεια στον πεταλά
Που σέρνουμε όλοι μας σαν κολιτσίδα
Και κράζει μέσα μας: Ζιλ Χάι παιδιά!

29.12.08

Η ανάπτυξις

Ηρθε ο Νίκων ο Μπζαράζ χριστουγεννιάτικα και τα ήφτιαξε όλα: κάτι drivers, μιά κάρτα γραφικών, παιγνίδια πό΄χασα, στούκαρε και τα καλώδια του Ίντερνετ, να μη βαρυέμαι περιμένοντας.Αλλά κυρίως ήρθε η νεότητα.
Η ίδια νεότητα που με απασχολεί καθώς εμπιστεύομαι όλο και περισσότερο τις επιλογές του Καποδίστρια(εδώ στο μοναδικό νεανικό του πορτρέτο, συλλογή της Μητρόπολης) κυρίως επειδή εξετάζω ποιοί τον κατηγορούσαν και γιά ποιόν ακριβώς λόγο.
Αργότερα θα έρθουν οι στρεβλώσεις, η άγνοια, η μπερδεμένη γλώσσα, τα ήξεις αφήξεις. Ουκ. Τώρα, χορεύει η νεότητα,και τα υπόλοιπα είναι περιττά,κι άς είναι μάταια,δηλαδή έχουν εν σπέρματι τον λόγο που θα υπάρξουν έξω και πέρα από εμάς.


25.12.08

Γιά να βιδώσεις σε τοίχο,θέλει ούπα.

Οι Τούρκοι αστυνομικοί, έχουν θώρακες στύλ Ρομποκοπ.Και φυλάνε τα μαγαζιά, μήπως και τους προκύψουν Χριστούγεννα και Χάνουκκες, τώρα που έρχονται Ραμαζάνια.
Ο Σβάρτσιχ βρεθηκε στην γείτονα και μεταφέρει το κλίμα.Σας μεταφέρει, καφενόβιοι, και την θερμή του ραστώνη,τρέχοντας να προλάβει καμιά νιφάδα στο Πήλιο.Του απάντησα και εκ μέρους σας, με copy&paste: αφού το κατάλαβαν ακόμη και τα πίτσκα ότι δεν ήμαστε δημοσιογράφοι, τουλάχιστον άς εποστρακιστούν μερικές ποιητικές αγωνίες.Οποιος επιθυμεί βοήθεια στην μετάφραση του στίκερ της στάσης λεωφορείων, εδώ είμεθα.Αβρούπα είναι πάντως η Ευρώπη.Ποίημα

Επειδή ο σεϊχης Ιλλαχή
δοκίμαζε το γιαταγάνι με τη γλώσσα
πριν κατακόψει τον αντίπαλο
όταν γελούσε, συνταξιούχος, στην ταβέρνα
το στόμα του έμοιαζε γεμάτο κοράλια

Δύσκολους γείτονες έχουμε, με απλά ήθη.
Τη φύση αντιλαμβάνονται αλλοιώς.

Εδώ, στη Μίκρα,ανατρέχω φορές
στις φορβάδες και στους κέλητες των σπαχήδων
ράτσες της Επανομής, φράχτες της Βουκεφάλειας
ιδίως όταν εύκολα βγαίνει το ποίημα
και δε χρειάζεται να τονωθεί

με ζήλειες,αγωνία, γενοκτονίες
με το σύγκρυο του εσωτερικού κόσμου
που με τραγάνα επιτυχώς παρομοιάζω
κεντημένη με κοράλια

(1984,Νοέμβριος.Καλά Χριστούγεννα.Καλά κρασά.)


21.12.08

Ντουέτα

[Από Καναβάτσο,Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2004]

Οι δύο μάγοι

«Επερατώθη η αποστολή των κανισκίων τοις ζώσιν, ύψιστε και μόνε Θεέ» εδήλωσεν ο άγιος Πέτρος κυρίω τω Σαβαώθ του. «Χώραι και αποικίαι, προτεκτοράτα και αρμοστείαι ασμένως αναδέχονται τα σα δωρήματα». Και ο Κύριος ελάλησεν και είπεν,φωνήν γεραράν υψώσας : «Ειπέ μοι τα γενικά, ίνα τα ειδικά διευθετήσω». «Εσοδείαι αδραί τοις γεωργούσιν,ευθηνία τοις απωανατολίταις,μάγμα ποικίλων γκάτζετς τοις δυτικοίς. Πλήν διηπόρησα περί των σων ευεργετημάτων διά τους εγκατοικούντας την βαλκάνιον εσχατιάν, ους Έλληνας είωθε καλείν η θνητή γλώττα». Και ο Κύριος ελάλησεν και ο Κύριος είπεν,φωνήν στερράν τοις ουρανοίς οροφώσας: «Την του υιού μου του μονογενούς γέννησιν, τρείς μάγοι ωμολόγησαν .Νύν ,απόστειλον τη τάλαινα χώρα δύο μάγους, ίνα τα γραικικά αμπλακήματα θεραπεύσωσιν». Και οι ουρανοί έκλεισαν, κατά το ετήσιον έθος,εκβαλόντες δύο μάγους εν αττική τινά ασφάλτω,νεοπαγή.
Ο πρώτος μάγος, ελέγετο Νταρούν, ήτοι ιδιώτης, ο δεύτερος Χαρράν, ήτοι δημοσιάριος.Ενέπνευσαν ευρετικήν χροιάν τοις κυβερνώσιν και εξήλθεν διάταγμα καθορίζον δύο νέους συνηγόρους, ως ανεξαρτήτους αρχάς. Ο συνήγορος του κράτους, και ο συνήγορος του ιδιώτου.Ιδιώτου, κουχί Πολίτου.Εξαρχής συναπετέλεσαν εύθυμον άμα τε και διαδραστικόν δίδυμον, ασκούν απαλυντικάς αρμοδιότητας είς άπαντας τους τομείς του νεοελληνικού επιστητού, ήτοι σχεδόν διά το σύνολον του επιστητού. Οσάκις διεμαρτύροντο ιδιώται παρανομήσαντες και χτίσαντες εν μισγαγγεία, παρασυρθέντων των ακινήτων αυτών υπό θυμοειδών χειμάρων και χειμαρίσκων, ο Χαρράν τους επέπληττεν και τους ενουθέτει. Οσάκις δημόσιος υπάλληλος μετέφερεν τα οψώνια και τα καλούδια της ελευθέρας αγοράς διά υπηρεσιακού αυτοκινήτου,ο Νταρούν κατέστρεφε θαυματουργικώς τα μεταφερόμενα. Οι δύο μάγοι εδίκαζον ως σοφοί μεσίται εις την βαθέως διχασμένην χώραν ,διχασμένην όχι μεταξύ δήθεν ανατολιστών και δυτικιστών, δημοτικιστών και καθαρευόντων, πρασίνων και βενέτων,αλλά εξαιτίας του προπατορικού της αμαρτήματος μεταξύ κατόχων του δημοσίου κορβανά και διεκδικητών του. Και διέλαθαν ημέραι εβδομήκοντα και οι ιδιώται διεχωρίσθησαν κατά πράξεις και λόγους των δημοσιακών,και εγένετο ειρήνη και καταλλαγή εν τη χώρα, των ζιβυνών τρεπομένων οσημέραι εις άροτρα.Νοσταλγοί των παλαιών εριστικών ημερών συνεκρότουν μυστικά κονκλάβια εν οίς διεμαρτύροντο διά στίχων και συνθημάτων πέριξ μεγάλων φρεάτων, άτινα απερρόφουν τας αιτιάσεις.Και η χώρα ευλογήθη και εμακαρίσθη, εγένετο φωταυγές παράδειγμα ειρήνης και ομονοίας,ενώ οι ουρανοί ανεώχθησαν και διεκόμιζον ύμνους και αίνους αγγέλων και ταγμάτων χερουβείμ τοις ευεργετουμένοις.»
Αυτά ιστόρησε ο εθελόδουλος ανώνυμος χρονικογράφος της επιουσίας υμών επιφυλλίδος,ευχόμενος θερμήν αγάπην ανθρώπων, ευθηνίαν εν τη πόλει και εγκεφαλικήν γαλήνην τοις πάσι.

εναρμόνιση


Με ενέπνευσε ο Πετεφρής του προηγού-
μενου ποστ.


20.12.08

Ένα ελαφάκι γιά τον Κωστάκη

Μιλούσα με μικρομάνες της πόλης και της υπαίθρου.Τα μιτσά τους,νήπια ή πρώτες τάξεις του δημοτικού, ζητούν επίμονα και επειγόντως μπλούζες με κουκούλα. Μεταξύ τους, ανταλλάσσουν εκφράσεις όπως μπάκι γουούνια, ωοφόι.

19.12.08

Fair Greece, sad relic: μέρος 739

Ελάχιστοι δυστυχώς φαίνεται να καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω μας, ένας από αυτούς είναι ο Νίκος Δήμου. Πάντως, ευτυχώς έχουμε και τον Παντελή Μπουκάλα: από τη νύχτα του Αγίου Νικολάου και εξής δίνει ρεσιτάλ. Το πιο πρόσφατο είναι εδώ.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΙΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑΤο χριστουγεννιάτικο δέντρο της πλατείας Συντάγματος και τα μάτια μας. Προς Θεού, όλα να καούν, αλλά όχι αυτό. Εν ανάγκη ας μείνει απροστάτευτη η Εθνική Βιβλιοθήκη, κι ας καεί η ρημάδα, αν είναι να γλιτώσει το ιερόν δέντρο. Τι κι αν γίνει κάρβουνο η Κάρτα του Ρήγα; Γεμάτα κάρτες είναι τα περίπτερα.....

17.12.08

Πολύ θολή και πολλαπλή αλληγορία

Ένα από τα ελάχιστα πράγματα που θυμόμουν από τον καιρό που διάβασα την Πεντάτευχο στη μετάφραση των Εβδομήκοντα (σχεδόν τη διάβασα: στο Λευιτικό και στο Δευτερονόμιο έκαψα μπιέλα) ήτανε το όνομα που έδωσε ο Φαραώ στον Ιωσήφ: Ψονθομφανήχ. Αυτό το απίστευτα κακόηχο όνομα μου είχε κολλήσει αγρίως. Μάλιστα τραγουδούσα το 'γκελ γκελ καϊκτσί / γιαβάς γιαβάς' ως 'ψόοοοον-θόοοομ-φανήηηηχ / γιαβάς γιαβάς'.

Όταν μετά από χρόνια είδα μια από αυτές τις τεχνικολόρ υπερπαραγωγές (πώς λέγεται να δεις: η Βίβλος; Γένεσις; Εφτά Ισχνές Αγελάδες; Δέκα Μικροί... -- μπα όχι), άκουσα να αποκαλούν τον Ιωσήφ κάτι αλλιώτικο και στους υπότιτλους να γράφουνε Ζαπανέθ Πανέα. Αμάν τι ειν' τούτο, σκέφτηκα, πού πήγε ο Ψον-θομ-φανήχ (γιαβάς γιαβάς); Κατέφυγα στο ίντερνετ και είδα ότι το όνομα του Ιωσήφ αποδίδεται Zaphnathpaaneah στις αγγλικές μεταφράσεις (που είναι απευθείας από το εβραϊκό κείμενο, βεβαίως). Έμεινα με την απορία: καλά, από το Αβραάμ στο Abraham (ή τ' ανάπαλιν) κι από το Οβδιού / Αβδιού στο Obadiah πας κι έρχεσαι. Αλλά το Ψονθομφανήχ τι σχέση έχει με το Zaphnathpaaneah;

Παρότι ο Ιωσήφ είναι προεικόνιση του Χριστού στη χριστιανική θεολογία, εμένα μου τον ξαναθύμισαν οι ισχνές αγελάδες που έρχονται. Η μείωση του επιτοκίου της Fed μεταξύ 0% και 0,25% μού θύμισε τις πολιτικές του, παρεμβατικές και συγκεντρωτικές. Άσε που πια συγκατοικώ με έναν Πετεφρή (Potiphar) κι εκτρέφουμε μαζί γελάδες.

Ξαναγύρισα λοιπόν στο Ίντερνετ σήμερα το πρωί. Οι απαντήσεις που έψαχνα είναι εδώ, στη σελίδα 287. Και λες από τη μια "ου! α! γκουουουουουουγκλ!" Και λες από την άλλη, "ναι αλλά αυτά μας τα είπε ο κύριος Rawlinson ήδη από το 1862". Και μετά θυμάσαι ότι μεγάλωσες σε μια πρωτεύουσα χώρας χωρίς βιβλιοθήκες, όπου ευκολότερα μπαίνεις στη Βουλή παρά στην Εθνική Βιβλιοθήκη και ότι σπούδασες σε ένα Πανεπιστήμιο χωρίς βιβλιοθήκη.

Αν σας έχει μείνει η περιέργεια, το 'Ψονθομφανήχ' είναι πιο κοντά στο αυθεντικό αιγυπτιακό όνομα. Ο Ιερώνυμος στη Βουλγάτα το μεταφράζει salvator mundi, σωτήρας του κόσμου (ο Χριστός, που λέγαμε), και καθαρίζει.

16.12.08

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΒΟΛΗ

Δεν μου πάει να γράψω ένα νέο ποστ που θα επικαθίσει στο βιντεάκι του "μπράβο παιδιά" του σραόσα (klik). Να όμως που υπάρχει και ο καφενές:

Κλαίω και γελάω για τους μάνατζερ της ΕΡΤ. Δεν απεκόμισαν σέντζι από μιαν ακτιβιστική πράξη (klik) που έγινε μες στο σπίτι τους την ώρα του δελτίου ειδήσεων, ενώ οι μάνατζερ του ALFA έπηξαν στο τάλιρο από τον διαφημιστικό χρόνο μιας προγραμματισμένης διαδήλωσης μέσα στο στούντιό τους στην εκπομπή του Λαζόπουλου.

Λοιπόν τα παιδιά έχουν ξεπεράσει κάθε θεωρία των μίντια με μίαν αθώα, αφελή φαινομενικά τακτική, αλλά ας θυμηθούμε την παροιμία "100 η αλεπού, 110 το αλεπουδάκι".
Δεν ξέρω αν συνεννοήθηκαν, ή αν προέκυψε. Πάντως, εγώ ως θεατής βλέπω το εξής:
Ακτιβισμός στην ΕΡΤ και μετά χάπενιγκ στον Λαζόπουλο. Ίδια συνθήματα και στις δύο περιπτώσεις. Αλλά προηγηθείσης μιας πράξης ακτιβισμού, ενδόξως και εξίσου στεφανούται και η μετέπειτα καθωσπρέπει εν φιλοξενεία διαμαρτυρία, (ή αν προτιμάτε, εξίσου "αθωώνεται" η πράξη ακτιβισμού).

Και τα παιδιά; Πέρα από κάθε επίδοξο [δια]χειριστή τους. Θυμάμαι και χιακήν παροιμία, την οποίαν ανέστησε στην ταινία του "Το δέντρο που πληγώναμε" ο εκ Διδύμας Δήμος Αβδελιώδης:

"Παιδιά και σκατά, δεν πιάνονται".

Κατ' άλλους το "σκατά" ευπρεπίζεται αντικαθιστούμενο με το "αγέρας". Αλλά το πρώτο είναι το αυθεντικό. Γιατί πολλές φορές αναφερόμενοι σε επίμονες πράξεις διαμαρτυρίας παιδιών λέμε οι μεγάλοι: "μιλάει και το σκατό". Ιδού λοιπόν. Τα είχαμε για σκατά, για απόβλητα, αλλά μου φαίνεται εμείς θα αποβληθούμε στο τέλος και μάλιστα οριστικώς.

O μυωπικός ρινόκερως

Βρήκα αυτό το πολύ ενδιαφέρον μπλογκ.

Ο Sraosha συνυπογράφει

15.12.08

Tα αδέσποταΜη με συνερίζεστε. Πρώτα ήρτε καταιγίς, δεν είχε ρεύμα.Η καταιγίς έφερε λασπουρίς, ντεν είκε νερό. Η λασπουρίς έφερε ακυρωσίς ενίων αριθμών τελεφωνικών, ντεν είχε ίντερνετ.Τόρα πο έχει απ΄όλα, δεν έχω πλέον κάρτα γραφικών (ένα γλίσχρο απολειφάδι με κρατάει στο safe mode ενίοτε αλλά δεν έχει μετατροπέα του word σε ιλλινικά).Στης Φαραόνας τον υπολογιστή δεν μπαίνω γιά λόγους αρχής, οπότε, κι ώσπου να γενεί η κάρτα ή τι σκατά άλλο υπάρχει, θα σχολιάζω ζητιανεύοντας.Ποταμοί κειμένων έρχονται και χάνονται κάθε ώρα στο μυαλό μου.Αν έχετε καλό gps,πνεβματικού ανθρώπου εννοώ, αράξτε σε καμιά βολική συντεταγμένη και τσιμπάτε τα. Μερικά είναι όντως αξιόλογα, άλλα είναι απλως αναμασήματα, αλλά ποιός γαμεί.Αδέσποτα είναι.

13.12.08

κοινός τόπος


στις θελκτικές αμμουδιές

το μπράτσο το δεξί

αγκαλιά απλωμένη.(Κώμη, Χίος)

12.12.08

Λιμερικαίν

Μεγάλες ελπίδες μου ανέτειλες,Σραόσα
τόσο μεγάλες που εφεξής θα σε λέω Σαραγόσα.
Και καθώς δεν ευκαιρώ να ανεβάσω
ισπανικές εικόνες, μουσικαίς και το Ελ Πάσο
λάβε πρόσφατη ανατολή της πόλεως Κερκύρας
που μοιάζει έκρηξη Merlot σε περιβάλλον μπίρας


Το ευχαριστώ...

είναι λίγο. Με φτιάξατε sraosha[ς] και χοιροβοσκός.Ακροαστήτε κι εσείς ... αργελεδάκι.

william byrd ΤΗΕ CARMANS WHISTLE (είπαμε όνομα συγγραφέως με πεζά, τίτλος με κεφαλαία) σε δύο εκτελέσεις, η πρώτη για βίρτζιναλ και η δεύτερη για όργκελ (η φορητότητα των πληκροφόρων της Αναγέννησης είναι το κάτι άλλο).11.12.08

Καιρός για SchnittkeEs geschah, κερασμένο στον Μπερεκέτη.

Spas miruΟ Γκόρντον Μπράουν σώζει τον κόσμο. Χαρούμενα στιγμιότυπα από τη Μητέρα Όλων των Κοινοβουλίων.

7.12.08

αμβροσία δοκιμάσατε;

Αμβροσίου Μεδιολάνων σήμερα. "Συνεορτάζεται" η πρώτη ρύθμιση του μέλους στον μετά Χριστόν κόσμο, (δημιουργήθηκαν και ταξινομήθηκαν οι πρωτοι κανόνες μελοποιίας και ψαλτικής). Ο Αμβρόσιος βλέπετε ενδιαφέρθηκε να τακτοποιήσει και αυτό το ζήτημα.

Ακροαστήτε αλληλούια έτσι για να μερακλώσετε.....

(από την Missa Sancti Marcelli, ψάλλει ο Μαρσέλ Περέζ και χορωδία)

6.12.08

5.12.08

Ορμήνια

Πιέστηκεν σφόδρα ο Μπερεκέτης.
Εκεί που τό΄χε ραλαντί το σπλήν
(με μουσικαίς και νοσταλγός του ήθους)
τον ήμπλεξαν σταις μασονίαις των
τεμπελχανεία θεοτικά,παίζοντα
τους επιτελάρχες: φτιάξ΄αυτό και
στείλε το άλλο,οδοστασίαν ποίει
Μπερεκετλή τεχνίτα, οπότε
ο τάλας τά΄παιξε: καθώς τα πλήκτρα
εβασάνιζε, οι ιδέαι του ήρχοντο
αθρόαι, καθώς τσόνια σε πιπεροχώραφο.
Από την άλλην, ήτο ευγενής.Πώς
να βολέψει την ζείδωρον έμπνευσιν
καπάκι πάνω στην προτέρα του
ενόσω δύο εκ των συνεταίρων
αγρόν ηγόραζαν και στην βούβα ήτο;
Γι΄αυτό και στέλλει το εργόχειρον
στον καφενέ, Σραόση.

Συμπερασματικά

Το ουσιώδες είναι που έσκασε.

Μπερεκέτη, το καππαδοκικό δεν το στέλνεις και στα Βουστάσια;

Τί δοξάρι, τί κοντάρι........

Ξημερώνει του Άη Σάββα. Γιορτή εν μέσω αγίων συμπληγάδων. Άγια Βαρβάρα (και Αιγάλεω σίτι) κι Άγιος Νικόλας. Πάντως μεγάλη γιορτή για το Τσαρικλί.

Το Τσαρικλί είναι κοντά στη Νίγδη της Καππαδοκίας. Έκεί στη Νίγδη υπήρχαν φυλακές. Σ' αυτές στρατοπέδευαν όσους Έλληνες μετά την γερμανική κατοχή το σκάγανε για να πάνε να πολεμήσουν στη Μέση Ανατολή. Από το Τσαρικλί είναι ο καππαδόκης φίλος μου ο Θανάσης. Το χωριό του με τις ανταλλαγές το ξεσήκωσαν και το πήγανε στον Μαυρόλοφο του Βόλου. Ορθόδοξοι. Μιλούσαν ελληνικά και τούρκικα, τραγουδούσαν τούρκικα. Οι πιο πολλοί παπλωματάδες. Όσοι πάνε να καβαλλήσουν τα πενήντα και είναι γέννημα θρέμμα του λεκανοπεδίου θα θυμούνται στα παιδικά τους χρόνια μόλις σκάγανε τα χαμομηλάκια κι οι μαργαρίτες τη φωνή την κοφτή και δυνατή με έμφαση στην κατάληξη: "ο παπλωματάας".

Η γιαγιά μου χαιρότανε να έχει μέσα στο σπίτι πλανόδιους τεχνίτες. Γανωματήδες, καρεκλάδες, μπαλωματήδες, παπλωματάδες όλοι ευπρόσδεκτοι. Ήταν η διασκέδασή της. Με αυτούς ανετρέπετο η τάξις εβδομάδων και μηνών.

Όταν βγήκανε τα στρωματέξ ο κόσμος πέταξε τα μπαμπακιένια στρώματα. Τώρα μας λένε ότι ήταν υγιεινό το μπαμπάκι, αλλά η πλατούλα τους το ήξερε. Το μπαμπάκι ξάπλα την ξάπλα πλάκωνε και πάτωνε. Το στρώμα γινόταν σκληρό και σβόλιαζε. Τότες ερχόταν ο παπλωματάς με το δοξάρι του να το αφρατέψει. Ξήλωνε τις ραφές και έβγαζε μέσα απ’ το στρώμα το μπαμπάκι. Μετά έπαιρνε το τοξοειδές εργαλείο του και έριχνε τούφες το μπαμπάκι πάνω στη χορδή του δοξαριού. Χτυπούσε με ένα ξύλινο ραβδί την άκρη της χορδής και αυτή παλλόμενη, ντόινγκ-ντόινγκ-ντόινγκ, ώρες ολόκληρες, πρωί με μεσημέρι, το αφράτευε. Όταν όλος ο σωρός το μπαμπάκι είχε αφρατευτεί, τον ξανάβαζε μέσα στο πάνινο περίβλημά του και τον καπλάντιζε. Βγήκανε όμως τα στρωματέξ και χρόνο με το χρόνο ο μπλέντερ των ήχων της πόλης αφαίρεσε από την εαρινή συμφωνία τις φωνές των παπλωματάδων.

Μια ζωή με το δοξάρι στους ώμους, πάππου προς πάππου οι τσαρικλιώτες. Τι ν’ απογίνουν. «Τι δοξάρι, τι κοντάρι», είπανε . Και γίνανε λαχειοπώλες.

Ο Θανάσης ήρθε σε μένα για να μάθει σάζι 17 χρονώ. Μια μέρα θυμάμαι μου έφερε ένα κασετοφωνάκι δημοσιογραφικό και μου έπαιξε ένα τραγούδι που τραγουδούσε η γιαγιά του. Τούρκικα λόγια, ωραία μουσική. «Μπορείς να μου το μάθεις;». Δεν τα κατάφερνε στο όργανο, έδω δεν έπαιζε άλλα γι άλλα εύκολα , πώς να του μάθω αυτό; Του το ‘δειξα όμως. Και το κατάφερε. Σιγά σιγά – έτσι πάντα γίνεται - αραιώσαμε τα μαθήματα, χαθήκαμε. Πάντα όμως μου τηλεφωνούσε στη γιορτή μου.

Μετά από χρόνια ζητά να με δει από κοντά. Έρχεται με μια στοίβα κασέτες. «Είναι καππαδόκικα τραγούδια του χωριού μου. Τα έγραψα με αυτό το κασετοφωνάκι που είχα φέρει τότε όταν κάναμε μαθήματα. Είναι από πρόσφυγες πρώτης γενιάς. Θέλω να τ’ ακούσεις και να τα γράψεις νότες και αν γίνεται να τα κάνουμε δίσκο.».

Ο Θανάσης 17 χρονώ παιδί το 1980, πουλώντας λαχεία στην Ομόνοια, αγόρασε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι. Παιδί αμούστακο είχε σκεφτεί να καταγράψει μια παράδοση που θα χανόταν γιατί τα χείλη των ανθρώπων που την ύγραιναν, είχανε βαρεθεί τις προσβολές των παλιοελλαδιτών. «Τουρκοσπορίτες, αούτηδες….».

Από το πρώτο cd ΑΠΟΗΧΟΙ της ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ(έκδοση 2005) με καραμανλήδικα τραγούδια από το Τσαρικλί, για να ‘χουμε τη χάρη της μέρας που αύριο ξημερώνει, σας βάζω να ακούσετε αυτό το τραγούδι. Μεγάλο το πανηγύρι του στο Τσαρικλί. Ο χορός επιβλητικός. Τα πιο γερά παλληκάρια δένουν τα χέρια τους και στους ώμους τους ανεβαίνουν άλλοι. Πιάνονται ώμος τον ώμο. Και αργά-βαριά σέρνουν τον χορό των προσκυνητών του Άη Σάββα.

«Αη Σάββα, ντερεσιντέ,
μουμλάρ γιαλάρ γιαρασιντέ».τραγούδι: Βασιλάκης Μπαραμπούτης και χορωδία.
λύρα καππαδόκική (κεμεντσέ): Στρατής Ψαραδέλλης
νταούλι: Κατερίνα Μητροπούλου.

4.12.08

top

Τopaglou, ή Τοπάλογλου,

Alimono ston Sexpir

Five households, all alike in dignity
in fair boustasia -- where we lay our scene --
from ancient blogs break to new writing,
where, free from crap, make novel forms appear.

Η κληρονομιά του Πετεφρή

Με ολίγη από Χοιροβοσκό. Εδώ.

Μόττο

Το πρώτο, το πρώτο.

Συστημική ανάλυση

Αραπιάς άτι, Γάλλου νούς, βόλι Τουρκιάς, top Άγγλου
ή
Αραπιάς γάτοι, Γάλλου βούς,πόνι Τουρκιάς, cop Άγγλου(φιλοζωικόν)
ή
Arrapiassati, Gallounous,Bollyturkash,top Αγγλου(πολυπολιτισμικόν)

Καλό motto το πρώτο.

3.12.08

Γιά τον υπότιτλο του Sraosha

Ωραίο, πολύ ωραίο. Αν δε φύγει η απόστροφος, θα μας ειπούνε "ο πεμπτος, προς τα που διέφυγε και ινατί δεν βάλατε το πέντε Ελληνες στον Αδη"
Προτείνω δύο εκδοχές: τοπ χωρίς απόστροφο (γιά να το καταλάβουν λίγοι)
αλλα η κρακιά μο βρίσκεται στο εξής:
[ ]top Άγγλου. Γιά να μας πούνε κακιασμένες.

Πρόταση για μόττο των Βουστασίωνε

Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, βόλι Τουρκιάς, τοπ' Άγγλου

(αφού ίσως το επεξεργαστεί καταλλήλως ο Ποτίφαρ. Προτείνω, λ.χ., την απαλοιφή της αποστρόφου από το τοπ', ωστόσο πιθανή αλλαγή του νους σε βους όζει από προφάνεια)

2.12.08

Μολδαβία που μας χρειάζεται....

Βρε δεν κρατιέμαι...... Έτσι μου 'ρχεται να ξεκινήσω την επανάσταση στις παραδουνάβιες και να μην περιμένω ως την Πέμπτη..... Αλλα θα κρατήσω τελικώς τον Όρκον τον Φιλικόν. Γκέμια.....

αφαιρώ και το ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΝ από τα ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ, έτσι για να 'ναι γδυτά ως την γαμήλιαν ημέρα και να μας γκ.....ουν.

Ούμμα, βόηθα!

Ασθενείς σάρκες και σαν τα τρελά πουλιά. Μόλις εκμάθει ελληνικά η OYMMA και σου στείλει κανένα niarrrrr dude,θα κάψεις, Μπερεκέτη και τα βουστάσια και θα τρέξεις στην φάρμα με τις στουθοκαμήλες...

βίντεο

Η ιδέα του Σραόσα να γίνει η αναγγελία με το βίντεο είναι πολύ ωραία. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο Χοιροβοσκός να το ανεβάσει στο you tube και να μας στείλει τον κωδικό του embed player. Αναρωτιέμαι μήπως να φτιάξω εκεί στο you tube ένα κοινό μας λογαριασμό; Θα τονε φτιάξω δεν κάνει τίποτα......

Tamam, tamam, tamam

Σάμπως οψόμεθα εις Φιλίππους; εις Φιλίβους οψόμεθα.

Ή και στους μπαξέδες. Αλλά ας μην περιμένουμε μέχρι τις 3 του Σεπτέμβρη...

Καλή και η αφίσα.Αν κάποιος θέλει διαφορετική, άς την φτιάξει ως αύριο-μεθαύριο.

Εμένα μ' αρέσει. Θα μας πούνε και κρυπτορθόδοξους. Ας είναι. Κρυπτόρχιδες μη μας πούνε.

Αν ο χοιροβοσκός ετοιμάσει το βιντεάκι του, άς μας το στείλει να το κρεμάσουμε αμέσως.

Ουί.

Λέω να ξεκινήσουμε

(α) έως την Πέμπτη να έχουμε το κοινό καυσοκαλυβητήριο-αναγγελτήριο θανάτου των ιδιομπλογκ

Ναι. Ίσως να χρησιμοποιήσουμε απλώς το βίντεο για αναγγελτήριο, ώστε η ταυτόχρονη ανάρτηση να λειτουργήσει μυστηριώδικα και να επιπέσει ταραχή κι αϋπνία στην μπλογκοκοινωνία

(β) την Παρασκευή να το ανεβάσουμε και

Οκ.

(γ) το Σαββάτο, μέρα νεκρή, μέρα ζαβή, που δεν πατάει πουλί πετούμενο και σάνδαλο πατούμενο, να ξεκινήσουμε τα ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ.

Aye.

Σας σφίγγω τα χέρια συντροφικά και σοσιαλρεαλιστικά,

ο Γιες-Μαν

και για την ασθενή μας σάρκα.....

.....υπάρχει και η εξής δυνατότητα:

Αντί η κοινή ανακοίνωση να γίνει απ ' τον καθένα με ποστ στο μπλογκ του (οπότε η αφίσα θα πρέπει να είναι μπανεράκι), να μπη η αφίσα ως φωτογραφία gadget κάτω ακριβώς από τον τίτλο κάθε ιστολογίου με εσωτερικό σύνδεσμο προς τα ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ. Με αυτόν τον τρόπο η ανακοίνωση είναι διαχρονικό "μέτωπο", και θα "εποπτεύει" ακόμα και αν κάποιος λιποψυχήσει και νοσταλγικά γράψει ένα ποστάκι ξανά στο παλιό του μπλογκ - διότι εφόσον "η σαρξ ασθενής", πρέπει να είμεθα προνοητικοί......

Ο συμφωνών και επισπεύδων

Συμφωνώ! τι σάματι.Σάμπως οψόμεθα εις Φιλίππους; εις Φιλίβους οψόμεθα.Καλή και η αφίσα.Αν κάποιος θέλει διαφορετική, άς την φτιάξει ως αύριο-μεθαύριο. Αν ο χοιροβοσκός ετοιμάσει το βιντεάκι του, άς μας το στείλει να το κρεμάσουμε αμέσως. Λέω να ξεκινήσουμε (α) έως την Πέμπτη να έχουμε το κοινό καυσοκαλυβητήριο-αναγγελτήριο θανάτου των ιδιομπλογκ (β) την Παρασκευή να το ανεβάσουμε και (γ) το Σαββάτο, μέρα νεκρή, μέρα ζαβή, που δεν πατάει πουλί πετούμενο και σάνδαλο πατούμενο, να ξεκινήσουμε τα ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ.

προσθήκες... και αγωνία

.... κυττάζοντας χτές τα πρακτικά είδα ότι είχα παραλείψει από βιασύνη ένα διάλογο μεταξύ Χοιροβοσκού και Μπερεκέτη. Το συμπλήρωσα.

Η αναγκαστική σιωπή του Κουκουζέλη, αλλά και μια γενικότερη αίσθηση αμηχανίας με έχουν ψιλοθορυβήσει. Μήπως έχουμε δώσει στο στοίχημα υψηλές τεχνικές προδιαγραφές; Μήπως, θα πρέπει απλά να γραφτεί αυτό το κοινό αποχαιρετιστήριο των μπλογκ μας και μαζί με τη φωτογραφία που έχω βάλει για μπανεράκι στα "καυσοκαλύβια" να αναρτηθεί και να τελειώνουμε. Τέσσαρες λέξεις:

Αυτοπυρποληθήκαμε. Κι αναστηθήκαμε παρέα.

και από κάτω η φωτογραφία των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

Και ως κείμενο υποδοχής στο νέο μπλογκ ο Πετεφρής να αναδιαμορφώσει ως μπροσούρα το κείμενο της πρόσκλησής του που μου πρωτόστειλε; Δεν ξέρω. Αλλά με το άνοιγμα του καφενέ, τον διάλογο με την εντατική ανταλλαγή ημέηλ της προηγούμενης εβδομάδας, τον διαδέχτηκε μια αμήχανη αποσπασματική κατάθεση - όπως το βλέπω (ίσως και λανθασμένα). Αντιλαμβάνομαι - άλλωστε κι εγώ το πρότεινα - ότι θέλουμε να κάνουμε ένα ωραίο ταραταζούμ για αρχή, αλλά νομίζω ότι το ταρατατζούμ ήδη έχει επιτευχθεί: είναι το νέο κοινό μας μπλογκ. Ας μπούμε λοιπόν μέσα να αρχίσουμε και θα πάει μόνο του.


Ιδού και μια αφίσα:


1.12.08

Εύγε!

Εύγε, και πάλιν εύγε! Εύγετε όλοι σας, σοφοί!

Μα πού είναι ο Χοιροβοσκός;

Template

Σύντροφοι, με χαρά μου σας ανακοινώνω την διαπλάτυνση του Καφενέ μας. Τώρα ευρύχωρος όπως είναι χωράει και ιαμβικό 17σύλλαβο. Σραόσα, πως σου φαίνεται; Είδες τώρα που οι στίχοι του σονέτου σου δεν μεταπηδούν γραμμή λόγω στενότητας - μια χαρά φαίνεται το κείμενό σου.

30.11.08

Γηρυόνης

Πολυκέφαλος γελαδάρης. Ιδανικό έμβλημα.

ο οικιστής μας

Ο Γηρυόνης... Πρέπει να αναπλάσουμε τον μύθο - μάλλον να τον επεκτείνουμε.

Γιος της Καλλιρρόης κόρης του Ωκεανού - για τη μάνα πάντα είμαστε βέβαιοι. Γιατί πατέρας του γι άλλους ήταν ο Χρυσάορας και γι άλλους ο ίδιος ο θεός Ποσειδώνας. Ήταν τρισώματος. Είχε τα βουστάσια του στη νήσο Ερύθεια, στις ομιχλώδεις κλίνες του Ήλιου στα πέρατα της Δύσης και του Ωκεανού. Ο βουκόλος Ευρυτίων και ο δικέφαλος σκύλος του ο Όρθρος τα πρόσεχαν να μην μπερδευτούν με τα κοπάδια του Άδη που παραδίπλα έβοσκε ο Μενοίτιος.

Ο Ευρυσθέας έβαλε άθλο στον Ηρακλή να κλέψει τα βόδια του Γηρυόνη. Στις όχθες του Ανθεμούντα, ο Ηρακλής πήρε με το σπαθί του του προπάτορά μας τα τρία κεφάλια. Όμως οι πέντε γιοί του Γηρυόνη, ο Βοοσκόπος ή Μπερεκέτης, Βουσσόος ή Χοιροβοσκός, ο Βούστολος ή Κουκουζέλης και ο Βοοραίστης ή Σραόσα, με προτροπή του μεγαύτερου γιού του Γηρυόνη Βούκραιρου ή Πετεφρή, πρόλαβαν τον Ηρακλή και πήρανε κρυφά τα βόδια του πατέρα τους. Παρακαλέσαν τη Αράχνη να υφάνει έναν Ιστό πυκνό, πέρα απ' τα μέρη που είχε τις κλίνες του ο Ήλιος, κι εκεί πίσω απ' τον πυκνό Ιστό χτίσανε τ' αδερφικάτα ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ, να θρέφουνε τα βόδια του τρικέφαλου αδικοσκοτωμένου γίγαντα.

Οι Φιλίβοες

Αναζητώντας την συναστρία των βοοβοσκών,έπεσα στον Γηρυόνη.Στο βοόκτιτον μπλογκ μας,βούωμεν(=μετατρέπομεν εις βους) οτιδήποτε ζωντανό θα μπεί στον καφενέ. Ψάξτε να βρούμε τον αστέρα μας, τον οιακιστή μας. Εάν βοοσκόπος (επιτηρητής)είναι ο Μπερεκέτης και βουσσόος( αυτός που τα τσιγκλάει) ο Χοιροβοσκός,τότε βούστολος μπορεί να γίνει ο Κουκουζέλης και βοοραίστης ο Σραόσα.Γιά πάρτη μου κράτησα επίθετο που δεν σας ενδιαφέρει:βούκραιρος, μιά μορφη προφανούς κερατά. Το βούκλεψ μου αρέσει περισσότερο απ΄όλα, αλλά το αφήνω γιά καμιά ψυχή που θα παρασύρει στην απώλεια τον πιό εύκαιρο φιλίβου.(Αυτή η λέξη είναι αθησαύριστη)
Αν δεν θέλετε ως σύμβολο τον Γηρυόνη,και επιθυμείτε άλλες μυθολογίες, περιμένω.

δοκιμή αν δουλεύει......

δουλεύει

Πρακτικά Πρώτης Εθνοσυνελεύσεως Ηνωμένων Βουστασίων Γ' ΜΕΡΟΣ / ΙΔΕΟΓΡΑΦΙΕΣ


ΧΟΙΡΟΒΟΣΚΟΣ (μηρυκάσας) ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 28-11-2008, 7.59 βραδάκι

Mετά απ' αυτό που έγραψε για τα σχόλια ο Πετεφρής, σκέφτηκα να κάνουμε ένα δυό διαφημιστικά τρεηλεράκια του καινούργιου καταγωγίου. Μάλλον καλύτερα την αναγγελίατου ερχομού του στις οθόνες της μπλογκερίας. Εφτιαξα κάτι απο Ρονίν αλλά σκέπτομαι το λιμπρέττο για υποτιτλισμό. Tους φαντάζομαι σαν να είναι οι "ανώνυμοι". Η Μουσική επένδυση είναι η εισαγωγή απο το Πέντε Έλληνες στον Άδη. (Πετεφρής, Κουκουζέλης, Μπερεκέτης, Σραόσας, Χοιροβοσκός:) Αναμένω σχόλια........


ΣΡΑΟΣΑ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 28-11-2008, 8.32 βράδυ


είπε Χοιροβοσκός: Mετά απ' αυτό που έγραψε για τα σχόλια ο Πετεφρής, σκέφτηκα να κάνουμε ένα δυό διαφημιστικά τρεηλεράκια του καινούργιου καταγωγίου. Μάλλον καλύτερα την αναγγελία του ερχομού του στις οθόνες της μπλογκερίας.

Ναι, με ταυτόχρονη ανάρτηση.

είπε Χοιροβοσκός:Εφτιαξα κάτι απο Ρονίν αλλά σκέπτομαι το λιμπρέττο για υποτιτλισμό.Tους φαντάζομαι σαν να είναι οι "ανώνυμοι".

Κι ελπίζω να ετοιμάζονται να κάνουν χαρακίρι. Προτάσεις για λιμπρέτο: Τα αθάνατα λόγια L'ART EST INUTILE. RENTREZ CHEZ VOUS καθώς και το παρακάτω σοννέτο, που έπλασα ανακυκλώνοντας αποσπάσματα της Ωχράς Σπειροχαίτης, μινιμαλιστικά, α λα Φίλιπ Γκλας, και διά της κοπτοραπτικής:

ΟΥ ΦΙΜΩΣΕΙΣ ΒΟΥΝ ΑΛΟΩΝΤΑ
Άνθρωποι που κατά καιρούς κρίνουν τα πάντα,
έχουν ενισχύσει και την εριστικότητα και τον άσφαιρο εξυπναδικισμό.
και μάλιστα το έχουν κάνουν επιλεκτικά και όχι με συνέπεια
-- όχι πως είναι κάτι τέτοιο το ζητούμενο.

Άνθρωποι που κατά καιρούς κρίνουν τα πάντα,
έχουν ενισχύσει και την εριστικότητα και τον άσφαιρο εξυπναδικισμό.
Αλλά μου αρέσει επειδή καταφέρνει να με τσαντίζει απίστευτα,
κάτι που δεν το καταφέρνει κανείς άλλος στα μπλογκ.

Όποιου δεν του αρέσει να μην μπαίνει, δεν είναι υποχρεωτικό.
Δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε μαζί του
και να ασπαζόμαστε τις απόψεις του

για το τί συνιστά σωστή κοινωνική συμπεριφορά.
Άνθρωποι που κατά καιρούς κρίνουν τα πάντα,
έχουν ενισχύσει και την εριστικότητα και τον άσφαιρο εξυπναδικισμό.

Η Μουσική επένδυση είναι η εισαγωγή απο το Πέντε Έλληνες στον Άδη. (Πετεφρής, Κουκουζέλης, Μπερεκέτης, Σραόσας, Χοιροβοσκός:)

Αρμόζει ιδανικά.

Σας χαιρετώ μουγκανίζοντας σλαβιστί,

Βουκόλος


ΠΕΤΕΦΡΗΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 28-11-2008, 8.48 βράδυ

Μου αρέσει πάρα πολύ! Θα σκεφτώ κανα έξτρα λιμπρέτο το Σαββατοκύριακο.
Ερρωσθε, βοώπεις και βοϊδομάτηδες!


ΜΠΕΡΕΚΕΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 28-11-2008, 11.29 σχεδόν μεσάνυχτα

Γιατί δεν είστε εύθυμοι;
Αυτά είναι απαισιόδοξα πράγματα. Μη λυπάστε για τα μπλογκ που αφήνουμε. Δεν τα εγκαταλείπουμε. Τα συνεχίζουμε σε ένα. Η έναρξή μας οφείλει να είναι μπαρόκ θρίαμβος, κάτι σαν το TE DEUM του Σαρπαντιέ. Να υμνούμε τάχα τον Θεό, ενώ στην ουσία γλείφουμε τον Λουδοβίκο τον Κατόρζ. Διότι είμεθα επαγγελματίαι. Ο θίασος μας ιερός και άθλιος, στεφανωμένος με πλαστικά λουλούδια, απόλυτα πεπεισμένος για το μέγα έργον που θα επιτελέσει, και ουδείς θεατής μπορεί να προσδιορίσει αν είναι η μωρία της συλλήψεως ή η τρικλίζουσα εκτέλεση προσχέδιον ευωχίας.

για δείτε: http://www.youtube.com/watch?v=AVCZbyP2Wj8ΠΕΤΕΦΡΗΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 29-11-2008, 7.16 ξημέρωμα

Είναι ώρα δημιουργίας, πατριώται. Μαζεύετε τώρα ολουνών τα παρτάλια και ταις ιδέαις και όποιος επιθυμεί,συλλέγει εκ του λειμώνος και ποιεί την προαίρεσιν αυτού:

Λιμπρέττον πρώτον:

Ως πότε μπλογκεράδες, να ζούμε στα στενά,
μονάχοι σα μοσχάρια, που πήραν τα βουνά;
Παντούφλες να φορούμε, πρεσβύωπος γυαλιά,
να φεύγωμ' απ' ταις πλάκαις, για την μουροχαβλιά;
Να χάνωμεν αδέλφια, σινάφια και γονείς,
τους φίλους, τα παιδιά μας, κι όλους τους συγγενείς;
Καλλιώναι μίας ώρας συλλογική ζωή,
παρά σαράντα χρόνοι, σκλαβιά και φυλακή.
Τι σ' ωφελεί αν ζήσεις, στου γκρίλ την πυροστιά;
στοχάσου πως σε ψαίνουν, καθ' ώραν στην φωτιά.
Βεζύρης, δραγουμάνος, αφέντης κι αν σταθής
Το μόνιτορ αδίκως σε κάμνει να χαθής.
Δουλεύεις όλ' ημέρα, σε ό,τι κι αν σε πη,
κι' αυτό πασχίζει πάλιν, το αίμα σου να πιη.
Ο Κούκων, κι' ο Σραόσης, μα κι ο Μπερεκετλής
Πετάφερ,Χοιροβόσκης, καθρέπτης, ειν' να ιδής.
Παππούδια και τσογλάνοι, πάπιστες, λαϊκοί,
Κουλτουριαραίοι τους πτύουν με άδικον σπαθί.
Κι' αμέτρητ' άλλοι τόσοι, και θήλεις και μικτοί,
ζωήν και σάρκαν χάνουν, χωρίς καμμιά 'φορμή.
Ελάτε μ' έναν ζήλον, σε τούτον τον καιρόν,
να μπούμε σε βουστάσια, λαμπρόν οργανισμόν
Βουκόλους προκομμένους, με ιωτακισμόν
να βάλωμεν εις όλα, να δίδουν ορισμόν.
Τα βόδια ναν' ο πρώτος, και μόνος οδηγός,
και προς Θεού,κανένας, μη γένη αρχηγός.


ΧΟΙΡΟΒΟΣΚΟΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 29-11-2008, 8.43 πρωί

Θέλει βέβαια δουλειά ο χρονισμός η εκφώνηση αλλά δεν κρατήθηκα.Αλλαξα το "τι σ' ωφελεί να ζήσεις στου buzz την πυροστιά" :) και το άδικον σπαθί με ανώνυμο σπαθί;-)

... δουλεύω βέβαια και την ιδέα του Χατζημπερεκετάκη αλλά πρέπει να βρώ το ίδιο έργο σε καλύτερη ανάλυση.

................
και επανέρχεται μετά δεκαπενταλέπτου
................

ΠΕΝ - ΤΕ ΝΤΕΟΥΜhttp://www.youtube.com/watch?v=U6MoM03aV6k&feature=relatedΧατζημπερεκετάκη γράψε μου τα όργανα που θέλεις τον καθένα απο τους πέντε μαςνα παίζει. Ντάξει τον παπού Πετεφρή θα τονε βάλουμε στο μέσο να παίζει τούμπα.Τους αποδελοίπους ρόλους μοίρασε.
ΜΠΕΡΕΚΕΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 29-11-2008, 9.06 πρωί

Έχω την αίσθηση ότι ο καφενές άρχισε να λειτουργεί και δεν το πήραμε είδηση!!!
Η προετοιμασία του μπλογκ είναι ήδη μια πολύ γόνιμη συζήτηση. Συμφωνείτε αυτήν την μέχρι τώρα ανταλλαγή ημέηλ (εξαιρουμένου αυτού εδώ) να την διαμορφώσω κάπως και να την ανεβάσω στο ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ να υπάρχει και κάτι έτοιμο εκεί κατά την πανηγυρικήν είσοδό μας; Θα είναι και μια αποτύπωση ιστορική της "εθνοσυνέλευσής μας". Το κακό βέβαια είναι ότι μέχρι τώρα ο Κουκ είναι αμέτοχος. Πρέπει να του επιβληθεί να πηγαίνει σε κανένα ίντερνετ καφέ καθημερινά - αυτές είναι κυρώσεις.....

...........
και προς Χοιροβοσκόν:

Τα άργανα:
ας διαλέξει ό, τι θέλει καθένας-έχει πιο πολύ πλάκα. Εγώ διαλέγω μπαγλαμά με 4 χέρια (να σε δω πώς θα το κάνεις....)
ΣΡΑΟΣΑ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 29-11-2008, 11.02 πρωί


Εγώ κοιμάμαι, και η τύχη μου δουλεύετε.

Αχ, το τυχερό μου ήσασταν εσείς, τέσσερις μαντραχαλαίοι.


......................
και προωθεί γραπτό του Πετεφρή:

Χοιροβοσκέ, με ήκαμες και γέλασα πρωινιάτικα. Λάβετε ,βριαροί και αυτό (του Νασίκα είναι, του αδελφού του Αχιλλέως Παράσχου και γραμματικού του Κωλέττη)

Με το πλήκτρο βαρύ στο σκοτάδι,
Και το mouse σε χέρι θρασύ,
στη φωτιά, στο βουνό, στο λαγκάδι,
τα βουστάσια φυλάω :«Τις εί;»
Το χειμώνα τα έλατα γέρνουν,
πέφτει χιόνι, βροχή περισσή,
τρικυμίες, σκοτάδια με δέρνουν.
Μα τα πνίγει η φωνή μου: «Τις ει;»
Κουρασμένη σε δάφνη από κάτω,
γύρε τώρα κοινότης μου εσύ...
Άγρυπνός σου σκοπός σε φυλάττω,
ως να έρθει η ώρα: «Τις εί;»
Κάπου - κάπου καμιά μαυρομάτα,
(αχ! Ποιος ψεύτης το κάλλος μισεί;)
σαν νεράϊδα μου κόβει τη στράτα,
σαν ιππότης δεν λέγω: «Τις εί;»


ΠΕΤΕΦΡΗΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 29-11-2008, 1.11 μεσημέρι

Η ΜΠΙΡΑ
Πολυτόκου σοδειάς
ω ενζυμίας βαρέλια φουσκωτά,
χαραί του ανθρώπου,
Και των Ηνωμένων Βουστασίων αείμνηστα
Κ’ ευτυχή δώρα επί τα νώτα ακάμαντα
Της μπιραρίας, εγχυθείτε ταχέως.
Εσάς προσμένει η μπάκα μου εκεί τα σφάγια,
Και καρτόφια εκεί αθροίζονται, και η φέτα,
Χιλίας φοράς την γέμισαν ακάματα
Της λυπράς λαιμαργίας τα κόζια.
Ήλθεν η ποθητή μέθη στολίζουσα
Την κεφαλήν σεβάσμιον του Μπερεκέτου ως νόται,
φύλλα ατέρμονα της λάτρας
Και σεις πικρά, σεις Χοιροβόσκεια ρόδα
Κουκουζηλείου ελικωνίου, συμπλεύσατε
Σήμερον τον όμιλον των μπεκιάρηδων ομού.
Αμάργαρος, ολόγυμνος, αυτάγγελτος,
Τον καθαρόν του ουρανού αναβαίνει
Ο Σραόσης αλλ’ αν οι Πετεφρήδες
Την λαμπράν του χαρισωσιν φαλάκρα
Η μέθη τιμάται επαινούμενη
Τους επιγείους χορούς τότε δεν φεύγει.


ΣΡΑΟΣΑ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 29-11-2008, 3.58 απογεματάκι

είπε Μπερεκέτης: Η προετοιμασία του μπλογκ είναι ήδη μια πολύ γόνιμη συζήτηση. Συμφωνείτε αυτήν την μέχρι τώρα ανταλλαγή ημέηλ (εξαιρουμένου αυτού εδώ) να την διαμορφώσω κάπως και να την ανεβάσω στο ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ να υπάρχει και κάτι έτοιμο εκεί κατά την πανηγυρικήν είσοδό μας; Θα είναι και μια αποτύπωση ιστορική της "εθνοσυνέλευσής μας".

Εγώ σας έχω δώσει λευκή επιταγή. Διατηρώ όμως το δικαίωμα της αποσκίρτησης, α λα Κεμπέκ και Τουρκοκύπριους.

Το κακό βέβαια είναι ότι μέχρι τώρα ο Κουκ είναι αμέτοχος. Πρέπει να του επιβληθεί να πηγαίνει σε κανένα ίντερνετ καφέ καθημερινά - αυτές είναι κυρώσεις...
Ως φίλος του καλός πρέπει να τον προσελκύσεις μέχρι το σπίτι σου (δολώνοντας με ουίσκι, μουσική και ωραιότατα φαγιά). Μετά θα τον μπλαστρώσεις σε μια καρέκλα και θα τον βάλεις να γράψει αφού τον ορκίσεις ως εξής: "Δε θα βγούμε από 'δω μέσα προτού δώσουμε στα Βουστάσια Σύνταγμα."

Α λα πρόξιμα, Σ.


ΠΕΤΕΦΡΗΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 29-11-2008, 5.05 απόγεμα

Η αποσκίρτηση είναι δικαίωμα. Βεβαίως. Πρόσεξε να μη τη θεωρήσεις υποχρέωση...


ΣΡΑΟΣΑ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 29-11-2008, 6.29 βραδάκι

Πετεφρή,

Υποχρέωση; Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: δεν είμαι από αυτούς που απειλούν χαριτολογώντας. Αυτά είναι για τους νευρωσικούς. Εγώ όμως είμαι ψυχαναγκαστικός, ωμός και μονοκόμματος σαν κιλότο / ελιά βοδιού που βόσκω.

Γνωρίζω κι αντιλαμβάνομαι με ποιους συμπεθεριάζω και συνασπίζομαι: τον Μπ. τον εκτιμώ βαθύτατα και τον σέβομαι, τον Χ. τον εκτιμώ, εμπιστεύομαι και τον γνωρίζω προσωπικά, τον Kuk. / Σεργ. θέλω να τον θεωρώ προσωπικό φίλο και ψυχίατρό μου. Εσάς, πάλι, σας εκτιμώ καταφανώς κι απεριόριστα. Και η συμπερίληψή μου στα βουστάσια με τιμάει μέχρι ενθουσιασμού αλλά και με ανακουφίζει: θυμηθείτε πώς γκρίνιαζα ότι δεν έχω με ποιους να μιλήσω διαδικτυακά. Εσείς οι βουστασιούχοι είστε μια κάποια λύσις, η καλύτερη δυνατή δηλαδής.

Και μετά από αυτό το τρυφερό ενσταντανέ γεμάτο δυνατές ερμηνείες και κραταιότερα συναισθήματα, ένα ενστατανέ που οπωσδήποτε θα προσδώσει βάθος στις κουβέντες μας του καφενέ, ας γυρίσουμε στις φημιρίδες με το μπαμπού παλουκάκι που τις διατηρεί ευθυτενείς και ντούρες.

Σε κανα δίωρο πάω να δω το Ubu Roi. Μετά θα πάω να συμμετάσχω σε "άγριο γλέντι ασιανό, που ιλαρώνουν οι θεοί της επαρχίας". Μπύρες και τέτοια, δηλαδής. Αναμένω τα αποτελέσματα από το Σφαιριστήριο.


ΠΕΤΕΦΡΗΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 29-11-2008, 6.48 βραδάκι

Αφερίμ.


ΜΠΕΡΕΚΕΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 30-11-2008, 10.59 πρωί

Τα πρώτα πρακτικά μας δημοσιεύτηκαν στον καφενέ. Ο άθλιος εγώ, είχα ξεχάσει να φράξω τον καφενέ και το τυροκομείον και ήσαν ξέφραγα να μπει όποιος θέλει να τα δει. Ελπίζω πως δεν πήρε είδηση κανείς. Τώρα τα έφραξα. Λίγο ταλαιπωρία θα είναι γιατί για να μπαίνετε θα χρειάζεται η διαδικασία επιβεβαίωσης της άδειας.
Μμμμμμ ..... Ίσως να επισπεύσουμε κάπως τα εγκαίνια. Επειδή είμεθα ραχατλήδες και χαοτικώς πολυδημιουργικοί να βάλουμε ένα γιάπικο ντετ-λάιν, ας πούμε Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 5.30, όπου αρχίζει και η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου;ΣΡΑΟΣΑ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 30-11-2008, 11.22 πρωί

Καλημέρα σύντροφοι,

καθώς πλησιάζουμε την προθεσμία, όποια κι αν είναι αυτή, κάποια διαδικαστικά.

Πρώτον, θέλω να ρωτήσω το εξής. Όταν άνοιξα το Σ-Ρ με το παλιό Blogger (το τονίζω αυτό), το άνοιξα πρώτα στο όνομά μου, κάλεσα τον Rakasha και μετά του έδωσα προνόμια διαχειριστή. Αναρωτιέμαι εάν αυτή η διαδικασία α) είναι ακόμα εφικτή μέσω του νέου Blogger και β) εάν θα ήταν σκόπιμο να είμαστε όλοι διαχειριστές.

Προσωπικά, επειδή στην πλευρική στήλη δε βάζω και τίποτε της προκοπής, δε με ενδιαφέρει να είμαι διαχειριστής -- άλλωστε δεν ξέρω από εικαστικά και σχεδιασμό (ιστοσελίδων ή και άλλων πραγμάτων), οπότε δεν υπάρχει λόγος να είμαι διαχειριστής. Έτσι, για λόγους απλότητας και εύρυθμης λειτουργίας των Η.Β., προτιμώ να μην είμαι διαχειριστής

Ακόμα και εάν δε θα είμαστε (όλοι) διαχειριστές, πρέπει ωστόσο να προσκληθούμε να γράφουμε στο Η.Β.

Καλή Κυριακή αργία.


ΜΠΕΡΕΚΕΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 30-11-2008, 12.51 μεσημέρι

Εύλογα τα ερωτήματα Σραόσα μου.
Στα μπλογκ μας μπορούν να είναι όλοι διαχειριστές και όλοι συγγραφείς (είναι διαφορετικές ιδιότητες και με διαφορετικό τρόπο καθορίζονται στις ρυθμίσεις.) Μέχρι τώρα, ανέλαβα τον πρωσσορεινό (πρωσσορεινοί ονομάζονται οι βουνίσιοι Πρώσσοι) ρόλο του τέκτονος των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ επειδή ο αξιότερος όλων στον τομέα αυτόν Κουκουζέλης είναι εγκλωβισμένος.

Αυτός που κατασκευάζει έναν ιστοχώρο πρέπει βεβαίως να είναι ο διαχειριστής, αλλιώς δεν έχει πρόσβαση στο template. Για λόγους τεχνικούς, ο διαχειριστής πρέπει να είναι πάντα ένας και αυτός να έχει την ευθύνη της εμφανισιακής διαρρύθμισης του ιστολογίου. Φανταστείτε, ασυννενόητα και ταυτοχρόνως να μπαινουμε 2-3 από μας και να πειράζουμε τις ρυθμίσεις. Θα το κάψουμε το μαγαζί. Το καλύτερο είναι ένας πάντα διαχειριστής ( ο οποίος θα αναγορεύεται κάθε φορά, αν και προτείνω αυτός να είναι μόλις μπορέσει ο Κουκουζέλης, ισοβίως) αυτός ο ένας λοιπόν διαχειριστής να διαμορφώνει τη δομή και την εμφάνιση σύμφωνα με το γούστο του, που του το έχουμε αναγνωρίσει, αλλά να εκφράζει και τις προτιμήσεις, τις ιδέες και τις υποδείξεις των άλλων. Συνεννόηση υπάρχει.

Τώρα στο θέμα των συγγραφέων. Μόλις τελειώσω - ελπίζω σήμερα- τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης θα ανοίξω τον καφενέ δίνοντάς σας τις άδειες των συγγραφέων. Οπότε θα σταματήσουμε να ανταλλάσουμε ημέηλ και θα γράφουμε κατ' ευθείαν εκεί τα διάφορα προσυννενοητικά μας - αν συμφωνείτε. Έτσι ο καφενές θα πάρει την όψη του εκκολαπτηρίου ιδεών και συνεργασιών μας.
Αδειες συγγραφέων θα ανοίξω και στα άλλα δύο, το κύριο και το τυροκομείο. Αλλά προσωρινά μην ανεβάζουμε τίποτα εκεί γιατί είπαμε ότι θα πρέπει η έναρξη να είναι συντονισμένη. Στο δε τυροκομείο το οποίο θα λειτουργεί ως αποθήκη συνδημιουργημάτων νομίζω ότι αποθηκάριος θα πρέπει να την αναλάβει ένας, εξ ημών, για την ώρα το κάνω εγώ - δεν είναι και τίποτα.

Να 'στε καλά, όλοι. Μου φαίνεται ότι τη βρίσκω και μ' αρέσει υπερβολικά.......


ΠΕΤΕΦΡΗΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 30-11-2008, 2.51 μεσημέρι

Σε όλα συμφωνώ. Επομένως ο καφενές καθίσταται και βήμα απόψεων, ήτοι "λέω να φωτισουμε λίγο το φόντο,στραβώθηκα", "να αλλάξεις γυαλιά" και λοιπά και λοιπά. Υποθέτω ότι στον ίδιο χώρο θα συζητάμε και τα οργανωτικά, άν θα έχουμε λίστες, ρολόια,αφανείς ή προφανείς μετρητές,λέω τώρα.Η κατάργηση των ημέηλ εσωτερικής αλληλογραφίας είναι όλη η ουσία.Εάν δεν γίνουμε διαφανείς άχρι τυφλότητας, θα αρχίσουν τυρείες.
Αυτό με την 21η Δεκεμβρίου είναι εντάξει η ο Μπερεκέτης έχει ειδική σχέση με τον Πανδαμάτορα; κι άν αποθάνω έως τότε;


ΜΠΕΡΕΚΕΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 30-11-2008, 3.33 απογεματάκι

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΕΛΟΣ. ΟΛΟΙ ΚΑΦΕΤΖΗΔΕΣ ΠΛΕΟΝ....... (άνοιξα τις άδειες....)

Καλή αρχή σύντροφοι.

Πρακτικά Πρώτης Εθνοσυνελεύσεως Ηνωμένων Βουστασίων Β' ΜΕΡΟΣ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ


ΜΠΕΡΕΚΕΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 27-11-2008, 7.57 βραδάκι

Αγαπητοί συνέταιροι,
έφτιαξα αυτή τη λίστα (μίαν λίστα διευθύνσεων με τα ημέηλ μας) για να μπορούμε να επικοινωνούμε ταυτοχρόνως. Εφόσον αυτοεχρίσθην οικοδόμος του ιστολογίου
θα ήθελα να δείτε ξανά το μπλογκ και να μου πείτε αν υπάρχουν προβλήματα σε οτιδήποτε, δηλαδή προβλήματα ευκρίνειας, φωτεινότητας, ή αν χτυπάει κάτι στο μάτι. Προσπάθησα να το κάνω όσο γίνεται πιο μαλακό οπτικά, ώστε να αναδεικνύει όλη την γκάμα χρωμάτων από το λευκό μέχρι το μαύρο και από το χρωματικά ήπιο μέχρι το πιο επιθετικό.

Επίσης, έφτιαξα κι ένα τυροκομείο. Εκεί θα ταξινομούνται μόνον τα δικά μας συνεταιρικά έργα / διότι στα βουστάσια θα βάζουμε φαντάζομαι και έργα άλλων.

Τα ποστ που έχω βάλει και στα δύο μπλογκ είναι ενδεικτικά για να πάρετε μια ιδέα του layout. Όταν κάνουμε γκιούργκια θα βάλουμε άλλα. Επίσης ενδεικτικά είναι και τα "καλαμπουράκια" με τους τίτλους και τις παραπομπές. Αν σας αρέσουν μένουν. Αν έχετε να προτείνετε κάτι άλλο πείτε το και το φτιάχνω αν μπορώ. Δυστυχώς μόνο ένας μπορεί να χειριστεί το οικοδομικόν μέρος, διότι αν γίνει απ' όλους θα μπερδευτεί ο Γκούγκλης.

Η ανακοίνωση από τα μπλογκ μας του συνεταιρισμού πρέπει να γίνει την ίδια μέρα. Ας το καθορίσει αυτό ο Κουκουζέλης που έχει και πρόβλημα με τον προστάτη (τον ΟΤΕ εννοώ). Τότε πρέπει να είναι ήδη έτοιμο και το πρώτο συμποστάρισμα και ν' ανέβει.

Έρρωσθε


ΣΡΑΟΣΑ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 27-11-2008, 9.21 βράδυ
Σύντροφοι-συνέταιροι,

λέει ο Μπερεκέτης: Επίσης, έφτιαξα κι ένα τυροκομείο. Εκεί θα ταξινομούνται μόνον τα δικά μας συνεταιρικά έργα / διότι στα βουστάσια θα βάζουμε φαντάζομαι και έργα άλλων.

λέω: Δεν κατάλαβα αυτή τη διαφορά. Τα δικά μας θα μπαίνουν ΚΑΙ στο τυροκομείο και στο βουστάσιο αλλά "των άλλων" (ζεύξεις κτλ δηλαδή;) θα μπαίνουνε μόνο στο βουστάσιο;

Χρειαζόμαστε αυτόν τον διαχωρισμό;

Βεβαίως και η μετακόμιση θα γίνει ταυτόχρονα.

Αφήνω υγειές (που έλεγαν και δαμαί κάποτε).


ΜΠΕΡΕΚΕΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 27-11-2008, 9.21 βράδυ
Πιστεύω ότι χρειάζεται το τυροκομείο για να μπορεί κάποιος να ανατρέχει στις συνδημιουργίες μας γρήγορα και συνοπτικά. Σαν διαρκής έκθεση θα είναι, τίποτ' άλλο......


ΣΡΑΟΣΑ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 27-11-2008, 10.07 βράδυ

Α, όπως τα κόμικς της Τριάκτινης και ο Πετεφρής στο μπρίκι (Αναθέρμανση του Ουμανισμού).

...............
και εν λεπτώ επανέρχεται, ο Σραόσα, για να επαναδιατυπώσει:

Α, όπως τα κόμικς της Τριάκτινης και ο Πετεφρής στο μπρίκι (Αναθέρμανση του Ουμανισμού).


ΠΕΤΕΦΡΗΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 27-11-2008, 10.19 βράδυ

Αρτισύστατοι, μιλήξαμε αρκετά με τον Μπερεκιάτ, ως μπαμπαλήδες γιά τα εξής:
(α) πέρα από το τυροκομείο [δηλαδή έκθεση ΚΑΙ εκεί των "ομαδικών" (άνω των δύο συνεργασιών) έργων] ένας καφενές, ήτοι ένα ατέρμον λακριντί μεταξύ των πέντε, επί ζητημάτων που θέτει ο καθένας.
(β) πίσω από ένα καυσοκαλύβιον-φωτογραφία, η παραπομπή στα καυσοκαλυβημένα μπλογκ (ίσως και με ένα προσωρινό κείμενο στο sidebar που θα εξηγεί τα Βουστάσια, άνευ αρχών και διακηρύξεων.
(γ) ποιό θα ήναι το πρώτο μπλογκ; ο Μπερεκέτης αναρωτιέται μήπως να είναι κάτι συλλογικό. Ωσπου να αποκτήσει εδραία σύνδεση ο ΚΟΥΚ, το σκεφτόμαστε.ΣΡΑΟΣΑ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 27-11-2008, 10.36 Μ.Μ.

επί των λόγων του Πετεφρή:

Συνομόσπονδοι,

(α) πέρα από το τυροκομείο(δηλαδή έκθεση ΚΑΙ εκεί των "ομαδικών" (άνω των δύο) έργων) ένας καφενές,ήτοι ένα ατέρμον λακριντί μεταξύ των πέντε, επί ζητημάτων που θέτει ο καθένας.

Πολύ καλό.

(β) πίσω από ένα καυσοκαλύβιον-φωτογραφία, η παραπομπή στα καυσοκαλυβημένα μπλογκ (ίσως και με ένα προσωρινό κείμενο στο sidebar που θα εξηγεί τα Βουστάσια, άνευ αρχών και διακηρύξεων.

Ωραιότατο.

(γ) ποιό θα ήναι το πρώτο μπλογκ; ο Μπερεκέτης αναρωτιέται μήπως να είναι κάτι συλλογικό. Ωσπου να αποκτήσει εδραία σύνδεση ο ΚΟΥΚ, το σκεφτόμαστε.

Το πρώτο ποστ; Οποιανού θέλει να γράψει πρώτος.

Επίσης: θα επιτρέπονται τα ανώνυμα σχόλια;

Πού είναι ο Χοιροβοσκός; Χοιροβοσκέ, πέφανθι.


ΧΟΙΡΟΒΟΣΚΟΣ (επιτέλους) ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 27-11-2008, 10.36 Μ.Μ.

Μηρυκάζω την ιδέα. Μούρτε λίγο ξαφνικό. Ρονίν. Πολύ γέλασα. Θα μας περάσουνε για φαντάσματα.

.......................
και εδώ ο προς ώρας γραμματικός Μπερεκέτης αντιλαμβάνεται ότι ο Χοιροβοσκός ακόμα μηρυκάζει την ιδέα.... Άρα, αναμένεται η προσχώρησή του και δεν έχει ακόμη τελεσιδικήσει, οπότε λάθος γραμματικού η εσπευσμένη στο προηγούμενον πρακτικόν (α' μέρος) καταγραφή τάχα της προσχωρήσεώς του.
.......................


ΜΠΕΡΕΚΕΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 27-11-2008, 10.45 Μ.Μ.

Τα ανώνυμα σχόλια λέω να επιτρέπονται.


ΣΡΑΟΣΑ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 28-11-2008, 12.02 Π.Μ.

Α, δηλαδή θα με ακολουθεί και στο βουστάσιο το φαν κλαμπ μου...

Χοιροβοσκέ, άσε τους μηρυκασμούς και join the union.
ΜΠΕΡΕΚΕΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 28-11-2008, 12.32 Π.Μ.

Λοιπόν.
Χτίστηκε και το καφενείο. Το γαμώτο είναι ότι θα βόλευε τα ποστ να εμφανίζονται (από πάνω προς τα κάτω) απο το παλαιότερο προς το νεότερο. Αυτή είναι ψυχολογικά η σειρά μιας συζήτησης. Αλλά ο μ.... ο blogger δεν έχει κάποιον ρυθμιστή γι' αυτό το σκοπό. Μπορείς να κανονίσεις τη λίστα των ποστ να έχει σειρά από το παλιο (πάνω) προς το νέο (κάτω), αλλά για να κάνεις κάτι τέτοιο με τα ποστ θέλεις υψηλού επιπέδου γνώσεις ΗΤΜL.

Κάθε βοήθεια δεκτή.

............
και μετά πεντάλεπτον συμπληρώνει:

Στη λίστα πρόσθεσα και το gmail του Κουκουζέλη, διότι δεν μπορεί τώρα να λάβει μέηλ πουθενά αλλού. Μέχρι τώρα δεν είχε δει τίποτα. Από δω και στο εξής λοιπόν με αυτή τη λίστα θα παίρνει τα μηνύματα, όποτε κλέβει ασύρματη σύνδεση από κανένα γείτονα που δεν έχει κλειδώσει το ρούτερ του.


ΠΕΤΕΦΡΗΣ ΑΛΛΗΛΟΙΣ / 28-11-2008, 4.52 Π.Μ.

Ανώνυμα σχόλια,ασφαλώς! σκέφτομαι (συμπάσχων) τον έρμο και σκότεινο που θα ξεκινήσει το πρώτο λιβελογράφημα του στύλ "παρατάτε μας", τι γλαφυρές κόμπρες και ποιές καλωσυνάτες αντιδράσεις τον περιμένουν στον λειμώνα. Θα μπαίνει Ράμπο και θα βγαίνει Μίλι Βανίλι.
Γεράσιμε, καλός θα ήταν ο καφενές ως κατερχόμενο στον Χρόνο τέχνημα, αλλά οι πιτσιρικάδες, αμάθητοι, θα νομίζουν ότι κόλλησε το μηχάνημα...

Πρακτικά Πρώτης Εθνοσυνελεύσεως Ηνωμένων Βουστασίων Α' ΜΕΡΟΣ / ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΕΤΕΦΡΗΣ ΜΠΕΡΕΚΕΤΗι / 25-11-2008, 6.02 απόβραδο

Αδελφέ, είμαι πλεον, ως φαύλο δειλινό δοχείο, έτοιμος γιά μιά πρόταση:
υπό τον γενικό τίτλο ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ (ενδεικτικώς) να ενώσουμε τα μπλογκ μας οι κάτωθι:

Κουκουζέλης
Σραόσηδες
Μπερεκέτης
Χοιροβόσκης
Πετεφρής

Να αφήσουμε τα υπάρχοντα ως έχουν, νεκρά και ιστορικά, παραπέμποντες αρχειακώς σε αυτά,και να στήσουμε ενιαίο μπλογκ.

Σε αυτό, είτε να συνεχίσουμε να γράφουμε και να λαλούμε κατά το έθος του καθενού, αλλά αναμίξ, είτε ο καθένας και η «στήλη του». Δεν ξέρω.

Τα συνδικαλιστικά, τα βρίσκουμε αργότερα. Καθώς και άλλους ,προσθετέους.

Ρούπι δεν το κουνάω, μήτε κιχ δεν βγάζω παραέξω, αν δεν σ΄ακούσω.

Το βλέπω ωσάν θίασο ποικιλιών, ωσάν Εφημερίδα των Κυριών, ωσάν συντροφιά καφενέ, όπου οι ρεμπεσκέδες, διαβάζουν την πολύφυλλο εφημερίδα, γυρνώντας τα φύλλα τα στηριγμένα σε εκειό το σκέλεθρο από μπαμπού.

Επιπλέον, μεταξύ μας, θα κόφσουμε το μπράβο που αυτοδικαίως ανταλλάσσει ο καθείς με τους υπόλοιπους.

Δεν είναι κολλεγιά, δεν είναι "δημιουργική ομάδα", είναι η μάζωξη των Ρονίν που περιγράφει τόσον πειστικά ο Γκρέιβς στον Βελισάριο, οι οποίοι, ξεθωριάζοντας, έδιωξαν τους Ούννους που τους θεώρησαν κινούμενα φαντάσματα.

Σε ασπάζομαι

Πετεφραίδων


ΜΠΕΡΕΚΕΤΗΣ ΠΕΤΕΦΡΗι / 26-11-2008, 12.53 πρώτες ώρες

Το ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ μου αρέσει. Και μου αρέσει η ιδέα. Κυρίως για την απαλλάγή από τον επαινετικό αλληλοσχολιασμό. Είναι όμως πολύ δύσκολη η ισορροπημένη παρουσία. Δεν πρέπει να είναι μόνο συνάθροιση καταθέσεων - πράγμα γρήγορο. Πρέπει να είναι και κάτι συνθετικό - αυτό θα έχει ως προϋπόθεση μιαν υπόγεια μέσω μέηλ και συναντήσεων συνεννόηση- άρα μιλάμε για κάτι αργό. Δεν μπορώ να το φανταστώ αν δεν το κάνουμε. Γι αυτό να το κάνουμε.

Είναι λίγο δύσκολη η εποχή, γιατί ο Κουκουζέλης δεν έχει σύνδεση. Αλλά αυτό αργά ή γρήγορα θα φτιάξει.

Προτείνω να μην κάψουμε τα πλοία μετά την απόβαση. Πρώτον γιατί η δήλωση θα είναι βαρύγδουπη και δεύτερον γιατί θα αδυνατίσει την προσπάθεια, θα μας ματιάσουν κλπ. Ας γίνει τάχα σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Ας το πούμε κάπως έτσι: "ανοίξαμε καφενέ και σας περιμένουμε". Πάντως ένα είναι βέβαιο: Θα δώσουμε μεγάλη δημιουργική δύναμη ο ένας στον άλλο.
Να, .... οραματίστηκα κιόλας τα ραδιόφωνα, τα βίντεο, τα κείμενα, τις φωτογραφίες, τις μουσικές.

Για πάμε....
Φιλιά


ΠΕΤΕΦΡΗΣ ΜΠΕΡΕΚΕΤΗι / 26-11-2008, 6.44 ξημερώματα
Πολύ χαίρομαι. Ας το προχωρήσουμε φραστικά κι άλλο:

Αυτό το συνθετικό, είναι το κλειδί. Μόνον που ακριβώς αργεί και θέλει την ρέγουλά του. Σκέψου (και μήνυσέ μου άν σε καλύπτει) μιά κεντρική σελίδα όπου θα είναι ένα είδος πρωτοσέλιδου ή πρωτοκύριακου, όπου θα αναδύονται οι κοινές συζητήσεις, ο κοινός μόχθος, το κοινό "μαζί". Αλλά να υπάρχουν αφτάκια κάτωθι του τίτλου, όπου να φιλοξενείται ανά αφτάκι το μπλογκ του καθενός μας. Δεν ξέρω πάλι.
Εμένα με ιντριγκάρει η συσχέτιση των Ηνωμένων Βουστασίων με την κοινή στέγη. Ούτως ή άλλως, μόνο μας κέρδος θα είναι η επίδραση. Θα έχουμε κόσμο και θα τον φιλεύουμε. Ένας- ένας, ανήκουμε στην χορεία των περσοναλιστών. Τα πέντε ιστολόγια μαζί, θα έχουν πέντε παραγοντικό πελατεία. Αναγνώστες εννοώ. Επειδή οι σχολιαστές, μάλλον θα ντρέπονται. Κι αυτό μου αρέσει. Διότι τα συνεταιρικά μπλογκ, υστερούν επειδή κανένας από τους ερίφηδες δεν ξοδεύεται τελείως στην συντροφία-κρατάνε και κανένα φιλετάκι γιά την προσωπική πιρουέτα. Αν καταφέρουμε, με οποιονδήποτε τρόπο, την κοινή κάθοδο, θα δούμε κι άλλες συσσωματώσεις, άλλων, διαφορετικών μας. Άσε που δεν γνωριζόμαστε ακόμη προσωπικώς και διά χειραψίας, πράγμα ευεργετικό προσώρας.

Καλημέρα


ΜΠΕΡΕΚΕΤΗΣ ΠΕΤΕΦΡΗι / 26-11-2008, 12.44 μεσημέρι


Με όλα όσα λες συμφωνώ.
Λοιπόν. Μου ήρθε μία ιδέα. Διαδικαστική. Φτιάχνουμε 2 κοινά ιστολόγια δίδυμα. Το ένα εν κρυπτώ - θα έχουμε πρόσβαση μόνον εμείς. Εκεί θα ολοκληρώνουμε έναν κύκλο δημιουργίας. Μόλις ο κύκλος ολοκληρώνεται και μας καλύπτει, θα τον ανεβάζουμε στο φανερό ιστολόγιο.
Ερώτημα τεχνικό: Ποιός θα στήσει το μπλογκ; Ο κουκουζέλης είναι ιδανικός ντιζάινερ, αλλά είπαμε δεν έχει σύνδεση προς το παρόν.

Επί της διαδικασίας 2.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε φτιάχνοντας το μυστικόν ιστολόγιο να δούμε και πόσα απίδια βάνει ο σάκος. Δεν θα έχει τόσο σημασία το ντιζάιν, διότι εκ των υστέρων θα μπορεί να αλλάξει.

Προχωράμε......

ΠΕΤΕΦΡΗΣ ΜΠΕΡΕΚΕΤΗι / 26-11-2008, 5.17 σούρουπο

Σύφωνοι. Όσο περιμένουμε τον Κουκ να ξεμετακομίσει, άς δουλέψουμε πάνω σε ένα μυστικό. Να το πούμε και στους άλλους τρείς, να ξεύρουνε τι τους περιμένει; να ετοιμάξεις ή τα ετοιμάξω ένα;( μ΄αρέσει που κάνουμε ως παιδάκια, σαστισμένα...)

ΜΠΕΡΕΚΕΤΗΣ ΠΕΤΕΦΡΗι / 26-11-2008, 10.15 βράδυ

Φτιάξε ένα, φτιάχνω ένα και κρατάμε πετάμε..... Να το πούμε και στους άλλους και να τους ορκίσουμε στα ύδατα της Στυγός να μην λειτουργήσουν σα τρυπημένες κοιλιές και το μολογήσουν. Εγώ αναλαμβάνω τον Κουκ. Σύμφωνοι;

...............
ειδοποιείται ο Κουκουζέλης παρά Μπερεκέτου. Και συμφωνεί ο Κουκουζέλης.
...............


ΠΕΤΕΦΡΗΣ ΜΠΕΡΕΚΕΤΗι / 27-11-2008, 6.29 χάραμα
Τον Σραόση δεν ημπορώ να τον ειδοποιήσω μέσω του μαιλ που χρησιμοποιεί. Μήπως ημπορείς εσύ; οπότε ειδοποιάω μόνον τον Χοιροβόσκιδα.


ΜΠΕΡΕΚΕΤΗΣ ΠΕΤΕΦΡΗι / 27-11-2008, 10.43 πρωί

Οκ. Θα ειδοποιήσω Σραόσην.


...............
ειδοποιείται ο Χοιροβοσκός παρά Πετεφρή.
...............


ειδοποιείται ο Σραόσα παρά Μπερεκέτου, και συλλέγουσιν ως ακολούθως:

ΜΠΕΡΕΚΕΤΗΣ ΣΡΑΟΣΑι / 27-11-2008, 3.09 απομεσήμερο

Σραόσα γεια χαρά.
Σου διαβιβάζω πρόταση του Πετεφρή (δεν μπορεί να σου στείλει ημέηλ)
να ενοποιήσουμε λέει τα μπλογκ μας σε ένα ενιαίο με το όνομα ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
συμμέτοχοι: Σραόσα, Πετεφρής, Κουκουζέλης, Μπερεκέτης, Χοιροβοσκός.
(και ακολουθεί η αρχική πρότασις του Πετεφρή προς Μπερεκέτη)


ΣΡΑΟΣΑ ΜΠΕΡΕΚΕΤΗι / 27-11-2008 / 3.44 απογεματάκι

Ωραία νέα!

Δέχομαι με τιμή και χαρά. Ναι σε όλα. Μ' αρέσει και το πνεύμα της πολύφυλλου εφημερίδας...

Θα κρατήσω και το υφιστάμενο για πάρεργα και για τον Ρακάσα (ο οποίος προκαταβολικά έχει αποκλείσει περαιτέρω συμμετοχές του οπουδήποτε).

Άβε!

(στέλνω αντίγραφο του πιτακίου στον Πετ. μπας και τον φτασ').


ΠΕΤΕΦΡΗΣ ΜΠΕΡΕΚΕΤΗι / 27-11-2008, 4.14 απόγεμα
Χαίρω και επιχαίρω. Έστειλα στον Χοιροβόσκη την πρώτη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Μπερεκέτη και Πετέφρωνος και αναμένω.Δαιδαλική παρατήρηση: γιά πάρεργο; γιά τον Ρακάση; μάθετε λοιπόν τι τράβηξα:ο Παγκανέλ μούτρωσε. Η Ζουζού απείλησε να καταφύγει στον Γούφα(και μετά στον Μακμάνο, όταν κατάλαβε ότι καταργούσα το cultural barbecue)O Μπλάκι αρρώστησε.Βράχος εγώ αυτός. Το καίω το καλύβι και σπεύδω στα Βουστάσια.Θερμώς σας παρακαλώ να καυσοκαλυβίσετε ωσαύτως ,συγχωνεύοντας και τα πάρεργα στα Stabuli.Εγκαρδίως αυτά, έτσι; ό,τι και να αποφασίσετε, μαζί σας.


ΜΠΕΡΕΚΕΤΗΣ ΠΕΤΕΦΡΗι / 27-11-2008, 4.26 απόγεμα

Όλοι σύμφωνοι..... Πάω για σιέστα. Θα πάρω τηλ. πιο βραδάκι....
δες αυτό το layout: http://boustasia.blogspot.com/


...............
Πρώτη ιστορική τηλε(φωνο)πάθεια μεταξύ Πετεφρή και Μπερεκέτου το απόβραδον της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπου διαπράττεται ανακεφαλαίωσις του ενθουσιασμού. Ο Χοιροβοσκός έχει ήδη συμφωνήσει.
...............